Prášky, granuláty nebo sypké hmoty jsou součástí produktů našeho každodenního života. Všude tam, kde se jako základní materiál nebo surovina používají pevné látky nebo vyrábějí či zpracovávají pevné, práškovité a sypké produkty či granuláty, hrají mechanické technologie klíčovou roli. Suroviny a výchozí materiály je zapotřebí mlít, prosévat, třídit, míchat, čerpat, vážit, skladovat, přidávat. Dále je nutné hotové výrobky z práškových materiálů zhutňovat, granulovat, prosévat, filtrovat, analyzovat, atd. Všechny tyto technologie zpracování jsou prezentovány právě na veletrhu POWTECH. Součástí veletrhu POWTECH je odborné téma TechnoPahrm zaměřené na sterilní techniku, analytiku a obalovou techniku v oblasti výroby léčiv, potravin a kosmetiky.

Veletrh je určen odborníkům z oborů chemie, farmaceutického průmyslu, kosmetiky, kameniva, keramiky, potravinářství, strojírenství a výroby technologických celků, obalové techniky, nanotechnologie, protiexplozní ochrany a bezpečností zařízení.


Odborná nabídka

  • mechanické základní postupy/technologie (zmenšování částic, míchání, drcení, třídění, prosévání, filtrování…)
  • přístroje a technologické komponenty 
  • analýza a charakteristika částic 
  • nanotechnologie měření, řízení, regulace 
  • bezpečností technika