Unmanned Technologies neboli „bezpilotní automatická zařízení“ či jednoduše drony jsou trendem dnešní doby. Dohled, ochrana a kontrola dopravy, infrastruktury, průmyslových zařízení a státu představují velkou výzvu pro bezpečnostní průmysl. Bezpilotní letecké a pozemní vozidla s kamerami, sensory a jinými řešeními stejně jako zařízení pro ochranu letově uzavřených pásem přispívají k efektivnímu zajištění bezpečnosti. Pořadatel veletrhu U.T.SEC si klade za cíl vytvořit v Norimberku platformu pro Unmanned Technologies a organizovat každoroční setkání tohoto odvětví právě na veletrhu U.T.SEC.


Ve dnech 7. a 8. března 2018 proběhne na výstavišti v Norimberku druhý ročník veletrhu U.T.SEC (Unmanned Technologies Security). Během dvou dnů představí vystavovatelé své výrobky a v rámci paralelní konference budou probíhat 15 minutové přednášky jak vystavovatelů, tak externích odborníků. 
Synergické efekty očekává pořadatel U.T.SEC mimojíné kvůli propojení s paralelně probíhajícím veletrhem EnforceTac.


Nomenklatura:


 • Bezpilotní systémy-letecké, pozemní, námořní
 • Komunikace, přenos dat, IT, určení pozice 
 • Perimetrická ochrana / Elektronické oplocení
 • Optika
 • Osvětlení 
 • Prostředky nasazení
 • Technické systémy pro krizový management
 • Analýza vybavení
 • Doprava a odstraňovací systémy
 • UAV obrana
 • Příslušenství
 • Odborné informace