Ostatní služby

Čerpání dotací - spolupráce ze společností RESEA

Velká část podniků využívá pro účast na zahraničních veletrzích dotačních programů. Naše společnost tuto službu neposkytuje, ale spolupracujeme s úzce specializovanou společností, která se zabývá mimo jiné zpracováním dotací z národních i nadnárodních zdrojů. Další informace o poskytovaných službách společností RESEA naleznete v profilu společnosti.


PROveletrhy s.r.o.  nabízí


Zprostředkování služeb zahraničním veletržním společnostem

Zahraničním veletržním společnostem nabízíme provedení akvizice jak vystavovatelů, tak návštěvníků z České republiky. Akvizici provádíme formou cíleně adresovaných pozvánek na námi vyhledané a prověřené firmy.

Organizace tiskových konferencí 

Veletržním společnostem a pořadatelům veletrhů nabízíme organizaci a provedení tiskových konferencí se zárukou přítomnosti odborného tisku.

  • vyhledáme odborné účastníky 
  • navrhneme, vytiskneme a rozešleme pozvánku
  • telefonicky ověříme přislíbenou účast
  • zajistíme prostory, technické vybavení, tlumočníky, catering a vše ostatní dle přání zákazníka 
  • zajistíme profesní překlad tiskových zpráv
  • dohlédneme na bezproblémový průběh, dodáme seznam účastníků 
  • zajistíme presseclipping 

Naše společnost zastupuje také některé akce, které nejsou pořádány NürnbergMesse Group. Více informací Vám rádi poskytneme na vyžádání.