23.03. - 25.03.2021

Mezinárodní veletrh surovin pro nátěrové hmoty


Veletrh European Coatings SHOW zastává vůdčí pozici mezi veletrhy zaměřenými na suroviny pro nátěrové materiály.  Na ECS 2019 představilo své novinky rekordních 1156 vystavovatelů ze 46 zemí světa. Zahraniční podíl tvořil téměř dvě třetiny z celkového počtu vystavovatelů. Nejpočetněji zde byly po Německu zastoupeny země: Čína, Nizozemí, Itálie, Velká Británie, Belgie. Během tří veletržních dnů se o novinkách branže přijelo informovat přes 30 500 návštěvníků ze 124 zemí světa.

 

 


Odborná nabídka


  • Nátěrové materiály (tmel, rozpouštědla, plnicí hmoty, aditivní směšování)
  • Suroviny na míšení tiskových barev
  • Lepidla (polymery, polymerové emulze, monomery, pryskyřice, tekuté hmoty, rozpouštědla, změkčovadla, oleje, vosky)
  • Stavebně- chemické polotovary (suroviny, pomocné látky)
  • Laboratorní a výrobní technika (směšovací zařízení, výtlačné lisy, hnětací stroje, mlýnky, filtry a filtrovací zařízení, pumpy, dávkovací zařízení, váhy, plnicí zařízení, …)
  • Zkušební a měřicí technika (kontrola jakosti, měřicí laboratorní technika, kontrola procesů) Aplikační technika
  • Ochrana životního prostředí a ochrana při práci
  • Služby

Pro vystavovatele

 

Online přihláška na ECS 2021

Sleva na plochu do 15.7.2020

Kalkulačka účasti

Prospekt


Pro návštěvníky

 

Katalog vystavovatelů


Pro média

 

Tiskové centrum