PROveletrhy zastupuje na území České republiky dvě významné německé veletržní společnosti. NürnbergMesse Group se sídlem v Norimberku a Deutsche Messe AG se sídlem v Hannoveru.

Mezi naše hlavní aktivity patří PR činnost, informování českých vystavovatelů a návštěvníků, tisku a médii o veletrzích pořádaných oběma veletržními společnostmi jak v Německu, tak dceřinými společnostmi ve světě.

Napomáháme svým partnerům vybudovat nové obchodní vztahy a posílit stávající kontakty prezentací na odborných veletrzích. Ve spolupráci s ministerstvy, svazy a asociacemi se podílíme na organizaci společných expozic českých firem na vybraných veletrzích a snažíme se tak podpořit české firmy při jejich zahraničních aktivitách. Účast na specializovaných zahraničních veletrzích zajisté výrazně přispívá k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem a tím k růstu českého exportu. Výstavy a veletrhy zůstávají i v době moderních elektronických komunikací důležitým komunikačním nástrojem. Dobře připravená prezentace na veletrhu umožňuje podnikům získat nové a rozvíjet stávající obchodní kontakty, ověřit zájem nabízené produkty a srovnat postavení s mezinárodní konkurencí.

Na spolupráci s Vámi se za celý náš tým těší
Ing. Naděžda Lichte – jednatelka

“Pohlížíme na veletrh jako na komunikační nástroj, který plní i v dnešních nových obchodních podmínkách svou nezastupitelnou roli. Veletrh je místem zážitků a setkání. Vytváří dokonalou platformu pro komunikaci, sdílení informací a v neposlední řadě je to show, kterou nám nenahradí žádné jiné médium.”

Diplomová práce: „Význam veletrhů v současném hospodářství“ (2007), Ing. Naděžda Lichte

Kontakty


Ing. Naděžda Lichte

Jednatelka
+420 775 663 548
lichte@proveletrhy.cz

Tereza Eliášová

Projektová manažerka
+420 775 663 700
eliasova@proveletrhy.cz

Naši partneři