Dotace NOVUMM a NOVUMM KET

Interní projekty NOVUMM a NOVUMM KET realizované agenturou CzechTrade poskytují podporu formou zvýhodněné služby na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na prioritní obory českého průmyslu.

Detailní informace naleznete na webových stánkách agentury CzechTrade

NOVUMM https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm

NOVUMM KET https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm-ket